Lost.S02.E03 - TR | Turkish Series

TR | Turkish SeriesSerie: Lost.S02.E03


This Serie Oceanic Havayollar?’n?n Sidney-Los Angeles seferini yapan 815 sefer say?l? uça??, okyanus üzerinden geçerken, manyetik bir alana kap?larak büyük bir adaya dü?er. Fakat önceleri s?radan, tropik bir ada gibi görünen bu kara parças?n?n, kazazedelerin her birinin hayat?n? farkl? biçimde de?i?tirece?inden habersizdirler. Adada sand?klar?ndan daha fazla zaman mahsur kalan Oceanic Havayollar? yolcular? her gün yeni bir sürprizle kar??la?t?klar? bu gizemli adada hayatta kalabilmek ve ne olursa olsun bir yolunu bulup adadan kurtulmak ya da anakaraya haber ula?t?rmak için mücadeleye girerler. Öte yandan hem orman?n derinliklerinden gelen 'Di?er ada sakinleri', kara bir duman, silahl? bir Frans?z kad?n, üniformal? iskeletler, terkedilmi? ambarlar adadan kurtulmak isteyenleri bekleyen cevaplanmam?? sorular... En ?yi Televizyon Dizisi dal?nda Alt?n Küre ve Emmy Ödüllü Lost, 6 sezon boyunca televizyon seyircisini ekran ba??na kitlemeyi ba?aran, 2000'li y?llar?n kendi fenomenini yaratam??, en çok izlenen dizilerinden biri. Ayr?ca oyuncu kadrosuna da kazand?rd??? ödüller ve adayl?klarla da televizyon ve sinema dünyas?nda yeni y?ld?zlar yaratan LOST fenomeni, hem teknik ekibi, hem yazar ve yap?mc? kadrosuyla en çok konu?ulan, üzerine en çok komplo teorisi ve senaryo üretilen televizyon yap?m? olma özelli?ini koruyor...

Actors of this serie Naveen Andrews, Nestor Carbonell, Henry Ian Cusick, Emilie de Ravin, Michael Emerson