Hannibal.S03.E07 - TR | Turkish Series

TR | Turkish SeriesSerie: Hannibal.S03.E07


This Serie Will Graham FBI ile birlikte bir seri katilin pe?inde olan yetenekli bir suçlu profili ç?karma uzman?d?r. Graham’in kendine özgü dü?ünme tarz? ona herkesle -psikopatlarla bile- empati kurma yetene?i vermi?tir. Onlar? farkl? k?lan?n ne oldu?unu her zaman bilir. Ancak yakalamaya çal??t??? son katilin zihni Will için bile oldukça karma??k bir yap?ya sahiptir. Bu nedenle ülkenin ileri gelen psikiyatrlar?ndan biri olan Dr. Lecter’dan yard?m ister. Dahi doktorun uzmanl???yla silahlanan Will ve Hannibal (katil oldu?unu sadece izleyici bilmektedir) mükemmel bir ortakl?k olu?tururlar. Hatta ikilinin yakalayamayaca?? bir katil olmad??? dü?ünülür. Ama Will gerçe?i ö?renirse…

Actors of this serie Hugh Dancy, Mads Mikkelsen, Laurence Fishburne, Gillian Anderson, Fortunato Cerlino